Content Studio

Clip giới thiệu Openasia

Open Asia Group

Read more

Content Studio

Bộ hình quảng bá Nghệ thuật Trang sức Hanoia 2020

Hanoia

Read more

Content Studio

Toong và 9 địa điểm mới

Toong

Read more

Content Studio

Bộ hình Cocktails chủ đề Chim

Press Club

Read more

Content Studio

Cửa sổ Hermes tại Việt Nam

Hermès

Read more

Content Studio

Xây dựng Quy chuẩn thương hiệu

PV Power

Read more

Branding & Strategic Planning

Xây dựng thương hiệu

Baya

Read more

Content Studio

Trang trí Giáng sinh

Press Club

Read more

Content Studio

Đêm nhạc Jazz

Press Club

Read more

Content Studio

Bộ ảnh Hermes trên Heritage Fashion

Hermès

Read more