Chúng tôi tự tin

Chúng tôi phát triển các chiến lược với sự am hiểu sâu sắc và các phân tích chuyên môn về khách hàng cũng như môi trường truyền thông hiện đại. Thông qua các công cụ được kiến tạo chuyên biệt cho mỗi khách hàng, Opal hỗ trợ xây dựng mối quan hệ bền chắc với công chúng trong và ngoài doanh nghiệp. Từ các nội dung trực quan chạm tới từng xúc cảm, đến các sự kiện xa xỉ và độc đáo, chúng tôi đem kinh nghiệm sâu rộng của mình đến để đưa mỗi thương hiệu nổi bật lên khỏi sự thông thường đại chúng.

Chúng tôi cung cấp

01.

Tư vấn & 

Xây dựng chiến lược

02.

Truyền thông &

Quan hệ công chúng

03.

Sáng tạo

Nội dung

04.

Tổ chức

Sự kiện

05.

Truyền thông

Số

Câu chuyện
bốn năm

Cuối năm 2015, ba người sáng lập cùng thống nhất tái cấu trúc lại công ty để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các khách hàng cả trong và ngoài doanh nghiệp. Opal Vietnam ra đời, với vai trò là một công ty truyền thông với tâm niệm “tạo ra sự khác biệt”. Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi không nỗ lực trở thành người khổng lồ. Chúng tôi hướng tới việc trở thành một người đồng hành đáng tin cậy, một người bạn thân thiết của thương hiệu, nơi đam mê, sức sáng tạo, suy nghĩ tích cực và tinh thần tiên phong là kim chỉ nam trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo mỗi ngày.
Sau bốn năm thành lập, Opal Vietnam là một phần của Openasia, tập đoàn đa ngành với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xa xỉ và hơn 1.300 nhân sự trên khắp Việt Nam.

Media channel

Traditional

Television
Radio
Print
OOH
Direct Mail

Digital/Mobile

Search Marketing
Retargeting/Reengagement
Web/App Engagement

Social/Content

Contextual Marketing
Experience Development
Influencer Dissemination
Context Distribution

Technology/Data

Data Centralization
Consumer Intelligence
Data Enhancement
Brand/Campaign Performance
Audience Verification