Content Studio

Chiến dịch “Hanoia – Lãng du” 2019/2020

Hanoia

Read more

Content Studio

Lễ hội Pháp tại Hà Nội

French Embassy Festival

Read more

Content Studio

Chiến dịch truyền thông sáng tạo 2019

Press Club

Read more

Content Studio

Quảng bá kết hợp KENZO x Bang & Olufsen

KENZO

Read more

Content Studio

Giới thiệu tác phẩm “Ranh giới” – Hanoia và Yên Khê

Hanoia

Read more

Content Studio

Giới thiệu BST “Hanoia by Công Trí”

Hanoia

Read more