Vẫn là những cảm xúc đọng lại sau mỗi chuyến đi, nhưng với bộ sưu tập Nghệ thuật Trang sức 2020 của Hanoia, đó là những chuyến đi ngược về quá khứ, để lưu lại màu của thời gian hay một nét tinh hoa xưa cũ qua ngôn ngữ sơn mài.