Digital Marketing

Cửa hàng Tam Sơn trực tuyến

Tam Son

Read more

Digital Marketing

Dự Án Cassia Cottage

Cassia Cottage

Read more

Digital Marketing

Dịch vụ giao đồ ăn tại nhà

Press Club

Read more

Content Studio

Clip giới thiệu Openasia

Open Asia Group

Read more

Event Management

Triển lãm Di sản Hermes – Chuyển động

Hermès

Read more

Content Studio

Bộ hình quảng bá Nghệ thuật Trang sức Hanoia 2020

Hanoia

Read more

Event Management

Sự kiện ra mắt #iamHUGO

HUGO

Read more

PR & Media Planning

Hợp tác cùng người nổi tiếng

SAINT LAURENT

Read more

Content Studio

Toong và 9 địa điểm mới

Toong

Read more

Event Management

Sự kiện “Happy Hour” SS18

KENZO

Read more