Event Management

Triển lãm Di sản Hermes – Chuyển động

Hermès

Read more

PR & Media Planning

Hợp tác cùng người nổi tiếng

SAINT LAURENT

Read more

Branding & Strategic Planning

Xây dựng thương hiệu

Baya

Read more

Content Studio

Chiến dịch “Hanoia – Lãng du” 2019/2020

Hanoia

Read more

PR & Media Planning

Họp báo – Khai trương tại Việt Nam

Patek Philippe

Read more

Event Management

Sự kiện khai trương & họp báo giới thiệu

HABANOS

Read more

Content Studio

Giới thiệu tác phẩm “Ranh giới” – Hanoia và Yên Khê

Hanoia

Read more

Content Studio

Giới thiệu BST “Hanoia by Công Trí”

Hanoia

Read more